تجهیزات و قطعات جرثقیل

انواع جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی و تجهیزات بلند کردن و جا به جایی اجسام .